Vaccinaties Dengue

Dengue is een virusinfectie die wordt overgedragen door een mug. Er bestaan twee varianten; de dengue koorts (een griepachtige ziekte) en de dengue hemorragische koorts. Als je al eens dengue hebt gehad en met een ander denguevirus wordt besmet heb je een kleine kans om ernstig ziek te worden, dit heet dengue hemorrhagische koorts. Hoewel dengue geen ernstige ziekte is kun je je er een tijd lang erg ziek van voelen.
Dengue is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het heet ook wel knokkelkoorts, naar de gewrichtspijnen die je er van kunt krijgen. Het dengue virus wordt via muggen overgebracht die vooral in steden voorkomen en overdag steken.De gelekoortsmug (Aedes aegypti), een kleine zwart-witte mug, brengt het virus over van de ene persoon op de andere.
Vermijd plaatsen met stilstaand water, daar broeden de dengue-muggen. De muggen steken vooral overdag. Draag daarom bedekkende kleding en gebruik muggenwerende middelen (met DEET).

Landen waar messages.dengue-zika-chikungunya voorkomt:Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.