Privacy- en cookieverklaring Vaccinatieboekje

Augustus 2021

Jouw privacy is voor Vaccinatieboekje B.V. (hierna: Vaccinatieboekje) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over je te weten komen via de app ‘Vaccinatieboekje’ (hieronder valt ook de webapplicatie).

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons.

1. Jouw account

Bij bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Je kunt jouw account gebruiken via de app en de website van Vaccinatieboekje.

Voor registratie van jouw account gebruiken wij jouw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, profielfoto en IP-adres. Dit doen wij om de overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken wij de door jouw ingevulde geregistreerde vaccinaties. Voor deze registratie gebruiken wij: infectieziekte, hoeveelste vaccinatie, datum, geldig-tot datum, dosis, merk, batchnummer, toediener en toelichting. Dit doen wij op basis van jouw expliciete toestemming. Voordat je jouw vaccinaties kunt invullen, zal er een alert verschijnen waarmee je expliciet kunt instemmen met de verwerking van de gegevens over vaccinaties. Dit is noodzakelijk, omdat het bijzondere persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Het bewaren is nodig, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de app. Je kunt via jouw account de informatie aanpassen wanneer je dat wilt. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

2. COVID-19

De app Vaccinatieboekje maakt het mogelijk om (onder andere) COVID-19 vaccinatiebewijzen te registreren. Deze registraties zijn enkel voor eigen referentie zodat jij als gebruiker een overzicht hebt van je vaccinaties. De informatie over vaccinaties wordt verder niet voor andere doeleinden, zoals epidemiologisch onderzoek, verwerkt. Wij verwerken deze informatie op basis van jouw expliciete toestemming. De informatie bewaren wij zolang totdat de toestemming wordt ingetrokken.

3. Toegang tot bestanden en camera

Vaccinatieboekje kan toestemming vragen tot je (foto)bestanden en camera. Deze toegang is nodig om foto’s van vaccinatiebewijzen toe te kunnen voegen vanuit de fotobibliotheek aan de geregistreerde vaccinaties in de app, of om foto’s van vaccinatiebewijzen te kunnen maken vanuit de app en op te slaan bij je registraties. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze gegevens zolang tot dat de toestemming wordt ingetrokken.

Dit heeft betrekking op de volgende permissies (Android):

 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
4. Externe Koppelingen

De gebruiker kan een koppeling maken met het Erasmus MC op basis van een studentnummer. Hiermee verleent de gebruiker inzage in de vaccinaties op basis van het studentnummer. Het Erasmus MC kan via de berichten inbox de student adviseren welke vaccinaties nodig zijn om aan de studie Geneeskunde te mogen beginnen. Het is ten alle tijden mogelijk om deze koppeling te verbreken.

5. Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

6. Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app. Met deze statistieken verbeteren we onze app om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij jouw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit doen wij op basis van ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze app. Wij bewaren deze informatie voor zes weken. Geanonimiseerde gegevens bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

7. App store

Onze app Vaccinatieboekje moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met jouw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

8. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

9. Cookies

Onze app en website gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze app voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze app of website werken dan niet goed meer.

Met de bedrijven die de cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

10. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze app gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

11. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Encryptie (versleuteling) van de database;
 • Encryptie (versleuteling) van de bestanden (foto’s) die door jou in de app worden opgeslagen;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie.

 • 12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

  13. Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

  Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

  Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij jouw BSN en pasfoto afschermt.

  Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

  14. Klacht indienen

  Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  15. Contactgegevens

  Vaccinatieboekje B.V. - Bilderdijkkade 48 - 1053GJ Amsterdam - info@vaccinatieboekje.com