Vaccinaties Tubercolose (TBC)

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die voor klachten kan zorgen in meerdere organen, echter veelal is er sprake van long tuberculose. In het begin van de aandoening hebben besmette personen veelal geen klachten. Later in de ziekte kunnen deze wel optreden en zijn dan veelal koorts, nachtzweten, vermoeidheid en fors hoesten eventueel met bloedbijmenging en gewichtsverlies.
Tuberculose wordt overgedragen van mens tot mens enkel en alleen wanneer een persoon leidt aan open tuberculose, de besmettelijke vorm van TBC. Iemand met open TBC verspreidt de bacteriën doormiddel van hoesten. Men loopt met name risico bij het verblijven in nauw contact met de lokale bevolking en in kleine ruimtes met poteniteel TBC patienten te verblijven.

Landen waar Tuberculose voorkomt:Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.