Preventie en Vaccinatie – Reizigersgeneeskunde

Deze blog gaat over reizigersgeneeskunde. Hepatitis is een ontsteking van de lever, die door een virus veroorzaakt kan worden. Er zijn verschillende typen virussen die dit kunnen doen. Hepatitis A, B, C, D en E zijn tot op heden bij mensen bekend. Hoewel deze virussen vergelijkbare namen hebben, behoren ze tot verschillende families van virussen. Bij iedere hepatitis virus hoort een transmissieroute (manier waarop het virus de mens besmet), een bepaald verloop en geschikte manieren van preventie. Op alfabetische volgorde zullen de hepatitis virussen onder de loep gehouden worden.

Reizigersgeneeskunde

Hepatitis A dringt via het maagdarmkanaal het menselijk lichaam binnen. Via besmet voedsel, water of direct contact met een besmet persoon kan iemand ziek worden. Ongeveer 2 tot 5 weken na besmetting krijgen de meeste mensen symptomen, zoals koorts, buikpijn, misselijkheid, diarree en soms geelzucht. Deze klachten kunnen enkele weken aanhouden, maar gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Maar natuurlijk wil je deze ziekte liever voorkomen. Dit doe je door goede hygiëne te onderhouden, voornamelijk rondom toiletbezoek en voedselbereiding. Ook bestaat er voor hepatitis A een vaccinatie.

Beschermingsduur

Bij een eenmalige injectie beschermt deze 1 jaar, wanneer hij herhaald wordt is de beschermingsduur zelfs 25 jaar. Hepatitis B wordt overgedragen via bloedcontact en onbeschermd seksueel contact. Een maand tot half jaar na besmetting kunnen symptomen ontstaan, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, geelzucht en donkere urine. Ongeveer 90 tot 95% van de geïnfecteerde personen wordt vanzelf beter. In de overige mensen blijft de infectie bestaan.

Hepatitis B

Deze chronische vorm van hepatitis B kan worden behandeld met antivirale middelen. Hepatitis B is te voorkomen door schoon naaldgebruik en veilig seksueel contact. Daarnaast bestaat er een vaccinatie voor hepatitis B. Bij 3 inentingen bent u levenslang beschermd. Hepatitis C heeft wordt op dezelfde manier overgedragen als hepatitis B en heeft ook vergelijkbare symptomen. Echter ervaart het grootste deel van de besmette personen geen klachten in de acute fase van de ziekte, die ook na een paar weken tot een half jaar optreedt.

Chronische Fase

Deze ziekte gaat vaker over in een chronische fase, welke dan ernstige schade aan de lever kan geven. Helaas is voor hepatitis C (nog) geen vaccinatie beschikbaar en daarom is veilig seksueel contact en schoon naaldgebruik erg belangrijk. Hepatitis D wordt ook wel hepatitis delta genoemd. Dat komt omdat dit virus niet op zichzelf een infectie kan veroorzaken. Het virus heeft dat hulp bij nodig van een ander virus, vaak het hepatitis B virus. Deze virussen hebben ook dezelfde transmissieroute. Voor hepatitis D bestaat geen vaccinatie, maar preventiemiddelen tegen hepatitis B werken ook beschermend tegen hepatitis D. Hepatitis E wordt voornamelijk overgedragen via water en voedsel. Binnen 3 tot 8 weken na besmetting kan men ziek worden. Vaak treden klachten op zoals koorts, buikpijn, misselijkheid en overgeven en ook geelzucht. Deze houden 1 tot 2 weken aan en men knapt meestal vanzelf op. Bij een heftig verlopende hepatitis E kan acuut leverfalen optreden en moet men worden opgenomen in het ziekenhuis. Vaccinatie voor hepatitis E is niet beschikbaar.Bronnen: WHO CDC RIVM Reizigersgeneeskunde