Vaccinaties Rode Hond

Rodehond of rubella wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppetjes in de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen. Het virus kan ook worden overgedragen bij praten en via handen, bestek, speelgoed en deurknoppen bijvoorbeeld. In Nederland worden kinderen ingeënt tegen rode hond. Rodehond kan namelijk zeer ernstige, aangeboren afwijkingen veroorzaken.
Wanneer een zwangere vrouw rodehond doormaakt kan dit een spontane miskraam of zeer ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken. Dit laatste heet het congenitaal rubella syndroom (CRS). Over het algemeen worden de geïnfecteerde mensen nauwelijks ziek en is de ziekte snel over.

Vaccinaties Rode Hond

Rodehond begint vaak met wat algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, neusverkoudheid en lichte oogontsteking. Ze kenmerkt zich na een incubatietijd van 14 tot 21 dagen. Hierna komt er een rode huiduitslag.Deze uitslag begint op het gezicht en in de hals, waarna hij zich tot op de romp en ledematen verspreidt.De ziekte verloopt meestal erg mild en vaak met weinig koorts. Ongeveer de helft van de patiënten met rodehond heeft géén huiduitslag. Soms kan rodehond leiden tot een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking.

Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.