Zika - Kennis als Antivirus

De laatste weken is één virus bijzonder veel in het nieuws. De WHO kondigde afgelopen maandag zelfs een internationale noodtoestand voor de volksgezondheid af. Welk virus veroorzaakt nu al deze opwinding? En waarom? Het nieuws zit vol met zika, een virus dat door Aedes-muggen wordt verspreid en momenteel een epidemie veroorzaakt in Zuid-Amerika. Al sinds mei vorig jaar woedt dit virus in Brazilië, maar bij het begin van uitbraak wisten nog maar weinig Europeanen van het bestaan van zika af.

Zika in het Nieuws

In november afgelopen jaar bracht Brazilië naar buiten dat het aantal gevallen van microcefalie in hun land was toegenomen, wat al gauw in verband werd gebracht met de zika uitbraak. Een verband tussen het Zika virus en microcefalie is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen, maar de berichten hebben tot grote zorgen geleidt. Daarnaast zou zika mogelijk het Guillain-Barré syndroom uitlokken – een neurologisch syndroom wat relatief zeldzaam is, maar wat voor de gemiddelde Nederlander nu toch geen onbekende naam meer is. Het virus haalt bijna dagelijks de kranten met nieuwe berichten: negatieve reisadviezen voor zwangere vrouwen, adviezen om zwangerschap uit te stellen voor lokale bevolking, het aantal abortussen dat zou zijn toegenomen in Brazilië en dat een zika infectie mogelijk seksueel overdraagbaar zou zijn. Er is inderdaad nog veel onbekend over zika, er is veel werk te doen voor onderzoekers.

Viruskenner

Maar in de tussentijd is het van belang dat wat we al wél weten onderstreept wordt. Dat de belangrijkste transmissie via muggen gaat is duidelijk. Manieren van preventie tegen deze vectoren zijn ook bekend. Cruciaal is dat de bevolking deze kennis ook heeft, zodat ze weten hoe ze zichzelf en hum omgeving kunnen beschermen. Educatie is een erg belangrijk hulpmiddel om een epidemie te kunnen indammen. En daar komt Viruskenner in beeld. Viruskenner is een internationale educatiemodule voor scholieren van zowel basisscholen als middelbare scholen. Het Viruskenner project probeert jongeren bewust te maken van virusinfecties, hun transmissieroutes en manieren om deze infecties te voorkómen. Acht weken lang werken Nederlandse, Surinaamse en Indonesische scholieren samen aan de ontwikkeling van nieuwe preventiemethoden of -middelen voor actuele virussen. Op het einde van het project presenteren ze hun resultaten aan een groot publiek.

Preventie

Resultaat is meer kennis en bewustzijn bij de leerlingen zelf en het aandachtig luisterende publiek, maar ook hun jonge en innovatieve brein dat onderzoekers van het Erasmus MC weer op ideeën brengt hoe virusinfecties tegen te gaan. Als er geen vaccinatie of behandeling beschikbaar is, is educatie het belangrijkste preventiemiddel dat je hebt. Ook de WHO benadrukt dit nu bij de zika uitbraak. Voorlichting over hoe we de verspreiding van zika en muggen kunnen tegengaan is het belangrijkste. Viruskenners denken daar graag in mee. Zika is dit jaar voor het eerst opgenomen in de onderwerpenlijst van het Viruskenner project. Bent u ook benieuwd wat de leerlingen u hierover kunnen vertellen en met wat voor preventiemethode of –middel zij proberen de prijs Viruskenner 2016 in de wacht te slepen? Op 18 april zullen zij dit presenteren in de Arminiuskerk in Rotterdam.Voor meer informatie: www.viruskenner.nl