Vaccinaties Tickborne Encefalitis

Tick-borne encephalitis, ook wel TBE, of in sommige gebieden Fruh Summer Meningo Encephalitis (FSME) genoemd, is een aandoening door een virus veroorzaakt dat via teken wordt verspreid.Via teken (beten) en in sommige gevallen ook via rauwe melk, koeien, geiten of schapen al is hier het bewijs voor moeilijk te leveren (kan namelijk ook sprake zijn geweest van een niet opgemerkte tekenbeet). VerspreidingDe verspreiding van TBE is erg interessant omdat het een scherp afgegrensde balk over Europa en Azië lijkt te zijn. Eigenlijk vanaf de grens van Nederland met Duitsland tot en met Japan.

Bescherming

Drie injecties op dag 0 na één maand en na vijf maanden. Er bestaat ook een versneld schema waarna je na twee injecties gedeeltelijk bent beschermd.

Landen waar Tickborne Encefalitis voorkomt:Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.