DKTP + Hib

Het DKTP-Hib-vaccin bevat de onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie-, en tetanusbacteriën, dode kinkhoest- en hib-bacteriën en onschadelijk gemaakt poliovirussen.Het beschermt tegen infectie met difterie-, kinkhoest-, tetanus- en hib-bacterie en met het polio-virus.Het is een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.Rijksvaccinatieprogramma Alle kinderen in Nederland worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B. Het consultatiebureau voert de inenting meestal uit.Deze inenting vindt plaats op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. Daarna volgen nog prikken tegen alleen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) op het vierde jaar en tegen difterie, tetanus en polio (DTP) op het negende jaar.
  • Difterie, kinkhoest, tetanus en HiB: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de gifstoffen van deze bacteriën en tegen de bacteriën zelf. Als uw kind dan in aanraking komt met die gifstoffen kan zijn lichaam deze effectiever onschadelijk maken.
  • Polio: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Als uw kind dan in aanraking komt met dit virus kan zijn lichaam dit effectiever onschadelijk maken.

Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.