Vaccinaties PNEU

De pneumokokkenvaccinatie beschermt tegen 10 typen pneumokokken. Deze typen zijn de belangrijkste veroorzakers van pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen.De vaccinatie tegen pneumokokken wordt drie keer gegeven, tegelijk met de DKTP,- Hib-, HebB-vaccinatie. Uw kind krijgt dan in beide armen of benen een inenting. 
  • Pneumokokken kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie).

Waar en wanneer?

Kinderen worden gevaccineerd vanaf 6 weken oud en de vaccinaties worden herhaald bij 4 en 11 maanden. Voor een goede bescherming is het belangrijk dat uw kind het vaccinatieschema helemaal volgt. De vaccinaties worden gegeven op het consultatiebureau.

Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.