Vaccinaties Influenza

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte. De belangrijkste griepsymptomen: Snel opkomende koorts, Keelpijn, Hoesten, Spierpijn, Rillerig Vermoeid en uitgeput.
Influenza kan gepaard gaan met de volgende complicaties: longontsteking (meestal door bijkomende bacteriële infecties),  acute otitis media, middenoorontsteking) bij jonge kinderen,  luchtwegstoornissen zoals kroep (ontsteking van het slijmvlies van strottenhoofd en luchtpijp), plotselinge verergering van chronische bronchitis, astma en COPD, spierontsteking (vooral van beenspieren).


Vaccinatieboekje BV heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vaccinatieboekje BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vaccinatieboekje BV verstrekte informatie.